ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՍԵՔՍՈԼՈԳԻԱ
Դասագրքում  հանգամանորեն  ներկայացված  են  սեքսոլոգիայի ժամանակակից ձեռքբերումները, սեռական զարգացման մարմնասեռական և հոգեսեռական ասպեկտները, սեքսուալության դրսևորումները, սեռական խանգարումները և աններդաշնակությունները, սեռական օրգանների բորբոքային հիվանդություններով պայմանավորված  սեռական  խանգարումները:

Խմբագիրներ` Արամ Հակոբյան, Նարինե Ներսիսյան, 2012թ.

Book Title Here

The Book is coming soon… 

Editor:  Edition: 2017թ.