Վահան մը լոյս

Վահան մ’աննիւթ — զուտ գաղափար — բորբ հաւատք

Հպարտ փռներ եմ կուրծքիս

Լուտանքներուն դէմ մոլեգնած աշխարհին

Դարանակալ խժգուժութեան դէմ անզուսպ

Մինչ մայթերէն — իբր թէ

Հանդարտօրէն կը քալեմ

Երազատես սուրբի նման անտարբեր —

Իսկութեան մէջ ես կուրծք կու տամ հազարումէկ հարուածի

հազարումէկ թշնամանքի ու դաւի —

Երբ հանդիպիք դուք ինծի

— Թշնամի թէ բարեկամ —

Մէկուն վրայ այս քաղաքին փոշեպաճոյճ մայթերէն —

Մի կարծիք թէ մինակ եմ

անապաւէն — անօգնական — կամ անէն —

Դուք որ — օտար

— չէք նշմարեր հարկաւ վահանն իմ զօրեղ —

Վահան մը լոյս

Վահան մ’աննիւթ — զուտ գաղափար — բորբ հաւատք

Չոր հպարտ

Կուրծքիս վրայ դրօշի պէս կը բռնեմ

ԶԱՀՐԱԴ